Rzeszów,

Czy linię do portu lotniczego- rozkradną do reszty, w czasie kiedy urzędnicy debatują nad jej reaktywacją?

Odpowiedz na pytania pana Adama Fularza „Wydawnictwo Merkuriusz Polski” odnośnie tematyki budowy połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.
W roku 2013 Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Województwo Podkarpackie wykonały studium wykonalności dla zadania pod nazwą „Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”. Studium zakładało budowę 5 km odcinka linii kolejowej wraz z obiektami służącymi prowadzenia ruchu. Koszt budowy wg. studium oszacowano na ok. 74 mln zł (netto).
Projekt przewidywał  budowę toru łącznicy kolejowej długości 5 km odgałęziającej się od zmodernizowanej linii nr 71 (Ocice-Rzeszów) w rejonie posterunku odgałęźnego Zaczernie w km 59,400. I zakończonej stacją kolejową końcową przy terminalu na terenie Portu Lotniczego w km 4,790. Projektowana trasa toru zlokalizowana jest na terenie dwóch gmin tj. Głogów Młp. i Trzebownisko. Łącznica (trasa projektowanego toru) krzyżuje się bezkolizyjnie z projektowanym węzłem drogowym „Rzeszów Centralny” trasy A-4 na skrzyżowaniu z droga krajową nr 9. W rejonie km 1,160 występuje skrzyżowanie projektowanego toru z droga nr 9. Dalej trasa toru przecina tereny rolnicze oraz tereny objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  (przeznaczenie pod budownictwo jednorodzinne). W rejonie km 2,2 – 2,80 przewidziano lokalizację grupy torów dla potrzeb obsługi towarowej stacji paliw (MPS) oraz Cargo i strefy Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego.

Na przełomie roku 2013 i 2014 pojawiła się koncepcja rozszerzenia projektu, jako realizowanego w ramach szerszej inwestycji tj. utworzenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Firma WYG International sp. z o.o. w roku 2014 przygotowała Projekt Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Finansowanie zadania założono jako możliwe  ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.
Województwo zakłada, że w ramach Opracowania Planu Wstępnej Koncepcji Wdrożenia Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej planowane będzie prowadzenie ruchu w zakresie linii kolejowych: 71 odcinek Rzeszów-Kolbuszowa, 91 odcinek Dębica-Rzeszów-Przeworsk, 106 odcinek Rzeszów-Strzyżów oraz sama budowa linii kolejowej do Portu lotniczego Rzeszów –Jasionka.
    W chwili obecnej trwają rozmowy pomiędzy zainteresowanymi stronami  (Województwo Podkarpackie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oraz gmina miasto Rzeszów) odnośnie  współfinansowania wykonania studium wykonalności  dla zadania pod nazwą „Budowa Podmiejskiej  Kolei Aglomeracyjnej”. Wykonanie studium jest niezbędne  w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE.
W kwestii kradzieży i dewastacji dawnej infrastruktury byłej bocznicy kolejowej Województwo Podkarpackie było przez jakiś czas właścicielem części działek, ale obecnie nie prowadzi żadnej sprawy związanej z infrastrukturą dawnej bocznicy wojskowej.

(Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP via Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)


Jak Panu zapewne wiadomo, sprawy inwestycji, remontów czy uruchamiania nowych połączeń kolejowych nie leżą w kompetencji prezydenta miasta lecz władz kolejowych spółek oraz marszałka województwa. Oczywiście w miarę możliwości prezydent może się włączyć i pomóc w różnych przedsięwzięciach służących rozwojowi miasta i regionu.


Maciej Chłodnicki
Rzecznik Prasowy Prezydenta

Laureaci konkursu Złote Wachlarze organizowanego przez Miedzynarodowa Organizacje ds. Migracji

Prezentujemy materiał prasowy, w którym pragniemy raz jeszcze zwrócić uwagę na lauretów, którzy wyjątkowo dużo robią na rzecz migrantów.
Doskonałym przykładem jest Abdulcadir Gabeire Farah, laureat konkursu w kategorii Osoba, który do Polski przybył w 1989 roku i jako pierwszy Afrykańczyk uzyskał w niej status uchodźcy. W 2007 roku założył Fundację dla Somalii, zajmującą się programami integracyjnymi o charakterze edukacyjnym i humanitarnym.
Fundacja „Inna Przestrzeń” to kolejny laureat Konkursu w kategorii Instytucja. Fundacja działa już ponad 10 lat i skupia się na wspieraniu różnorodnych kultur w obszarze kultury i sztuki. Na uwagę zasługuje też Karolina Sydow, laureatka Nagrody Publiczności, etnolożka i doktorantka w Centrum Badań Migracyjnych w Poznaniu, która od lat zaangażowana jest w pracę przy międzynarodowych projektach dotyczących migracji.